Hold i Kolding Kommune

Vi har igennem mange år arrangeret undervisning, som er særlig tilrettelagt for personer med indlærings vanskeligheder. I den pædagogiske tilrettelæggelse tages der særlig hensyn til den enkelte deltager. Vi håber, at dette program indeholder tilbud du vil benytte dig af.

Undervisningen foregår på små hold – vi er max. 7 deltagere på holdene.

Hvis du vil vide mere om de enkelte tilbud, så ring til kontoret på telefon 75 94 56 14 eller 23 45 56 14.

Vores telefontid er mandag, tirsdag og onsdag kl. 9.00–15.00. Torsdag kl. 9.00-16.00. Fredag kl. 9.00-12.00

Tilmelding kan ske på tlf. 75 94 56 14 og 23 45 56 14 eller via mail suk@sukdanmark.dk

Vores kontor: SUK Region Syddanmark, KUC, Ågade 27, 6000 Kolding. 

Find flere  oplysninger på www.sukdanmark.dk

 

Bestyrelsen, som står bag SUK, har et nært samarbejde med landsforeningen LEV og DOF omkring daglig administration, læreruddannelse m.v.

Bestyrelses formand: Hanne Borup

Skoleleder: Tenna Aamann

Hvem kan deltage? Alle som er handicappede i forhold til et fag. Du skal være fyldt 18 år. 14-18 årige kan måske deltage efter nærmere aftale. Selvom du ikke bor i den kommune, hvor undervisningen foregår, er du velkommen til at deltage. Der er mulighed for at tage en ledsager med til undervisningen.

Periode: Kolding fra uge 35 i 2018 til uge 20 i 2019.

Priser: Kolding: 32 kr. pr. lektion – ved 5 – 7 deltagere. Folkepensionister får nedsat pris i Kolding kommune.

Tilmeldingen er bindende for hele perioden. 

Betaling: Der betales via girokort á 2 gange.

Du vil efter tilmelding modtage 1 girokort for efterårsperioden. For forårsperioden vil du i slutningen af december måned modtage 1 girokort.

Hvis du ønsker at betale i 2 rater om efteråret og 2 rater om foråret, beder vi dig oplyse dette ved tilmeldingen.

Materialer og ekskursioner: Betales af deltagerne.